Konsultativ xizmatlar

Buxgalteriya hisobini yuritish

“Nollik” hisobot

Hisobotlarni tayyorlash

Buxgalteriya hisobini tiklash 

Shartnomalar tahlili

Buxgalteriya hisobini tashkil qilish

Konsultativ xizmatlar 

Boshqa xizmatlar

Ushbu xizmat turi o`z ichiga buxgalteriya hisobi, soliq va kadrlar hisobi bo`yicha maslahatlar berishni oladi. Maslahat og`zaki (ofisda yoki telefonda) yoki yozma shaklda olib borilishi mumkin. Bizning abonentlik xizmatimizda turgan korxonalar har oyda 1 soat bepul maslahat olishlari mumkin.