“Nollik” hisobot

Buxgalteriya hisobini yuritish

“Nollik” hisobot

Hisobotlarni tayyorlash

Buxgalteriya hisobini tiklash 

Shartnomalar tahlili

Buxgalteriya hisobini tashkil qilish

Konsultativ xizmatlar 

Boshqa xizmatlar

Firma faoliyati davomida shunday paytlar ham bo`ladiki, ma’lum sabablarga ko`ra faoliyatini vaqtincha to`xtatib turishi mumkin. SHunga qaramasdan davlat organlari oldida hisobot berib turish majburiyati yo`qolmaydi. Bunday holatda nollik hisobot taqdim qilinadi