Shartnomalar tahlili

Buxgalteriya hisobini yuritish

“Nollik” hisobot

Hisobotlarni tayyorlash

Buxgalteriya hisobini tiklash 

Shartnomalar tahlili

Buxgalteriya hisobini tashkil qilish

Konsultativ xizmatlar 

Boshqa xizmatlar

Xizmatning ushbu turi o`z ichiga shartnomalarni iqtisodiy nuqtai-nazardan tahlil qilishni olib, shartnomaning ayrim bir qismlari yoki ayrim so`z birikmalarining salbiy ta’sirini aniqlashga imkon beradi. Bizning bunday xizmat turimizdan foydalanib, to`liq buxgalteriya xizmati ko`rsatishdan foydalanmaslik mumkin, bu esa buxgalteriya xizmatlari narxini sezilarli pasaytiradi. Lekin bunday holatni abonentlik buxgalteriya xizmati bilan solishtirganda salbiy tomonlari ham mavjud, ya’ni joriy hisobning o`zgarishlariga tezkor moslasha olmaslik va bepul maslahatlar ola olmasligingiz mumkin.