Buxgalteriya hisobini tashkil qilish

Buxgalteriya hisobini yuritish

“Nollik” hisobot

Hisobotlarni tayyorlash

Buxgalteriya hisobini tiklash 

Shartnomalar tahlili

Buxgalteriyani tashkil qilish

Konsultativ xizmatlar 

Boshqa xizmatlar

Buxgalteriya hisobini tashkil qilish o`z ichiga korxonani tashkil qilgandan (ro`yhatdan o`tkazgandan) so`ng buxgalteriya hisobi va kadrlar hujjatlarini shakllantirishni oladi. Ushbu xizmat ishni boshlashda hisob poydevorini qurish uchun kerak bo`ladi. Ushbu xizmatning tarkibiga korxonaning hisob siyosatini ishlab chiqish, hujjatlar aylanish grafigini, hisobni yuritish metodologiyasini ishlab chiqish, zaruriy buxgalteriya provodkalarini shakllanishini ko`rsatish maqsadida bittadan bazaviy muomalalarni ko`rsatishni oladi.