Xizmatlar

Biz Sizga quyidagi xizmat turlarini taklif qilamiz:

Buxgalteriya hisobini yuritish
“Nollik” hisobot
Hisobotlarni tayyorlash
Buxgalteriya hisobini tiklash
Buxgalteriya hisobini tashkil qilish
Shartnomalar tahlili
Konsultativ xizmatlar
Boshqa xizmatlar