Buxgalteriya hisobini yuritish

Buxgalteriya hisobini yuritish

“Nollik” hisobot

Hisobotlarni tayyorlash

Buxgalteriya hisobini tiklash 

Shartnomalar tahlili

Buxgalteriya hisobini tashkil qilish

Konsultativ xizmatlar 

Boshqa xizmatlar

Buxgalteriya xizmatining bu turi o`z ichiga hisobotlarni tuzish va topshirish, olib borilayotgan faoliyat turi bo`yicha soliq ajratmalarini optimallashtirishga oid maslahatlar berishdan iborat buxgalteriya hisobini to`liq (kompleks) yuritishni oladi.

Hisobni yuritish bo`yicha shartnoma imzolangandan so`ng hujjatlarni taqdim qilish grafigi va tartibi kelishiladi. Buxgalteriya hizmati ko`rsatish narxi hujjatlarni taqdim qilish shakli (qog`oz yoki elektron) va yetkazib berish tartibi (o`z kuchingiz bilan yoki bizning kuchimiz bilan)ga bog`liq holda o`zgaradi.

 

Hisobni yuritish xizmati kompleks (to`liq) holda, yoki mehnat ko`p talab qiladigan ayrim uchastkalar (masalan, ish haqi hisobi, moliyaviy va soliq hisobotlarini tayyorlash) bo`yicha ko`rsatilishi mumkin.